Фирма АМЕТ ООД   Основана през 1995г., АМЕТ ООД е специализирана компания, посветена на разработката, модерното производство и дистрибуцията на медицински електронни изделия и модули, механични детайли и възли за... още »

АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

В изпълнение на договор ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1037-С01, АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: Доставка,... още »