За нас

Фирма АМЕТ ООД

 

Основана през 1995г., АМЕТ ООД е специализирана компания, посветена на разработката, модерното производство и дистрибуцията на медицински електронни изделия и модули, механични детайли и възли за вграждане. Съвместната дейност на мениджърския екип и на висококвалифицираните специалисти оформят фирмата като надежден и желан партньор не само на българския, но и на световния пазар.


През март 2010 фирмата е сертифицирана по ISO 13 485 за производство на медицински изделия от mdc medical device certification GmbH – Stuttgart. Линията AMETOM е първата в България, разработена и произвеждаща се от фирмата в съответствие с директива 93/42/EWG(приложение II)  на Европейския съюз за производство на медицински апарати и притежава CE – знак от сертифициращия орган.


За осигуряване на ефективна организация на дейността и контрол при различните процеси, както и за непрекъснато подобряване на качеството, фирма АМЕТ ООД е структурирана на четири отдела със собствен облик в зависимост от целите и задачите, поставени пред тях


Отдел Разработки – основатели, генератори на идеи, винаги мислещи напред с амбиция да бъдат първи.

Отдел Електроника – всяка добра идея и разработка се превръща в производство на готов продукт – сигурен и надежден.

Отдел Механика – силата на хората и машините превръщат необработените метали в детайли и възли готови за вграждане в съвременна медицинска техника.

Отдел Маркетинг и продажби – всеки продукт, за да бъде оценен, трябва да стигне до тези, за които е предназначен - нашите клиенти.


Координацията между различните звена във фирмата се осъществява от Съвет по качеството, под контрола на мениджърския екип.

 

В момента АМЕТ ООД прилага интегрирана система за управление в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 13 485:2012, OHSAS18000:2007.
 


Политика по управление Сертификати: