Новини
АМЕТ ООД приключи изпълнението на проект BG161PO003-1.1.07-0156


09.05.2014

 АМЕТ ООД приключи успешно изпълнението на проект BG161PO003-1.1.07-0156 “Внедряване на иновативен апарат за термоаблация” Ключови думи: