Новини
АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана


08.06.2016

В изпълнение на договор ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1037-С01,

АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: Автомат за насищане на печатни платки, Конвекционна пещ, Инспекционен стерео микроскоп, Машина за миене на платки-об.п. 1 и Електрическа шприц машина с два шнека 180 т.-об.п. 2.

Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 15.06.2016 г.

Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от  тук Ключови думи: