Новини

АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

08.06.2016
В изпълнение на договор ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1037-С01, АМЕТ обявява процедура за избор на... още »

ОП Иновации и конкурентноспособност

19.02.2016
 АМЕТ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект по... още »

АМЕТ ООД започва изпълнението на нов иновативен проект

05.08.2014
След успешно участие в 7-ма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд - 2014 на 31 юли 2014... още »

АМЕТ ООД приключи изпълнението на проект BG161PO003-1.1.07-0156

09.05.2014
 АМЕТ ООД приключи успешно изпълнението на проект BG161PO003-1.1.07-0156 “Внедряване на иновативен апарат за термоаблация”.  още »

АМЕТ ООД сключи договор за доставка на ...

22.04.2014
 АМЕТ сключи догвор за доставка на на 5-координатен обработващ център и вертикална шприц-машина BabyPlast 6/10VP с РАИС ООД. още »

АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

18.02.2014
В изпълнение на договор ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0156-C0001 АМЕТ обявява процедура за избор на... още »