eu

АМЕТ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020

На 22 януари 2018 г. АМЕТ ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”.

 

Общата цел на проектното предложение е подобряване на конкурентoспособността на АМЕТ ООД и създаване на условия за устойчив растеж чрез инвестиции в мерки за повишаване на енергийната му ефективност.
За постигане на целта в проектното предложение са включени следните дейности:
1. Придобиване на ново производствено оборудване – Струго-фрезови център с ЦПУ.
2. Придобиване на ново оборудване – Система за енергиен мониторинг със Софтуер за мониторинг на енергопотреблението.
3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001.

 

В резултат от изпълнението на проекта:
– ще се подобри енергийната ефективност на предприятието;
– ще се намалят емисиите на СО2;
– ще се подобри ресурсната ефективност на предприятието;
– ще се окаже положителен ефект за опазване на околната среда;
– ще се увеличи производственият капацитет;
– ще се повиши производителността на труда;
– ще се повиши качеството на продукцията.

 

Общата стойност на проекта е 529500.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 373730.00 лева, в т.ч. 317670.50 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 56059.50 лева национално съфинансиране.

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *