Захранване 230Vac / 50Hz-60Hz
Дефектнотокова защита 25А / Ias=30mA
Изход за управление на филтърна помпа 1,5kW
Ток на включване (предпазител) Макс. 10A
Изход (Осветление) 1,5kW
Ток на включване (предпазител) Макс. 10A
Степен на защита (срещу напръскване с вода) IP65