AMETOM820cdh

Технически характеристики:

 • Максимална мощност на изхода – 300W.
 • Сензорен LCD цветен дисплей.
 • Два монополярни изхода за стандартни Valleylab и Martin/Berchtold ръкохватки.
 • Един биполярен изход за стандартни Valleylab и Martin/Berchtold накрайници
 • Един изход за аргонов газ, активиран през ръкохватка или педал

 

Режими за монополярно рязане, активирани през два входа за ръкохватка и два входа за педал:

 • Чисто рязане: Режим за миниинвазивна хирургия. Чист разрез с минимално или без увреждане на тъканта.
 • Рязане с хемостаза: За рязане в течна среда или с хемостаза, както и за рязане на мастна тъкан. Комбинация от рязане и коагулация с известно увреждане на тъканта.
 • Папилотомия и полипектомия (при флексибилна ендоскопия): Редуване на рязане и коагулация за прилагане на електроди бримки.
 • URO-рязане: Режим на рязане в течна среда.

 

Режими за монополярна коагулация, активирани през два входа за ръкохватка и два входа за педал:

 • Безискрова, контактна коагулация (коагулция на мека повърхност).
 • Форсирана коагулация за бърза и сигурна коагулация (с известна некроза).
 • Спрей-коагулация (без контакт с тъканта).


Режими за биполярна коагулация, активирани през два входа за педал и възможност за автоматичен старт през пинсетата:

 • Безискрова контактна пинсетна коагулация.
 • Леко форсирана контактна пинсетна коагулация.
 • Контактна пинсетна биполярна коагулация за рязане в течна среда
 • Легиране на съдове

Автоматичен стоп в режим биполярна коагулация.
Независимо регулиране на дебита на аргоновия газ и за двата вида работа – рязане и коагулация с техните режими.
Автоматично прехвърляне на газовото захранване от празна към пълна бутилка.
Контролирано подаване на аргон с определено от стандартите налягане и дебит, съобразен с реалните клинични условия.