JARO

Любителите на сауна-изживяването получават продукт от висок клас, ползващ най-новото от съвременните технологии. JARO touch е всеобхватно функционало решение, в комбинация с естетичен дизайн и лесен монтаж.

JARO touch дава възможност за избор между режимите

 • Сауна
 • Сауна с пара
 • Инфрачервена кабина
 • и комбинация между тях.
 • Управление на хромотерапия и два източника за осветление в кабината.

JARO touch включва блок за управление с LCD сензорен екран и свързан посредством комуникационен кабел отделен изпълнителен механизъм.
JARO touch разполага със сервизно меню (с код за достъп) за:

 • аранжиране на сауна управлението според наличната екипировка и желанието на клиента
 • избор на потребителски език
 • избор на максимално време за работа – 6, 12 или 24 часа

Режим „САУНА“

 • управление на до 3 нагревателни кръга с обща макс. мощност 10,5 kW
 • регулиране на температурата в обхват от 40ОС до 120ОС
 • сензор с температурен предпазител за наблюдение температурата над печката
 • възможност за наблюдение на втори температурен сензор над пейката
 • управление на вентилатор с максимална мощност 100W;
 • избор на оборотите на вентилатора в интервал от 10% до 100% със стъпка 10%
 • функция „ЕКО”
 • възможност за управление на устройство за хромотерапия
 • сверяване на часовника: час и ден от седмицата
 • отложен старт с избор на ден от седмицата и час на включване
 • управление на осветлението в кабината

Режим „САУНА с ПАРА”

 • управление на до 3 нагревателни кръга с обща макс. мощност 10,5 kW
 • регулиране на температурата в обхват от 40ОС до 120ОС със стъпка 1ОС
 • сензор с температурен предпазител за наблюдение температурата над печката
 • управление на монофазен парогенератор с максимална мощност 3.5kW;
 • Избор на количество пара от 10% до 100%, със стъпка 1%
 • възможност за наблюдение на втори температурен сензор над пейката или комбиниран сензор за температура и влажност
 • управление на вентилатор с максимална мощност 100W;
 • избор на оборотите на вентилатора в интервал от 10% до 100% със стъпка 10%
 • изсушаваща програма
 • функция „ЕКО”
 • възможност за управление на устройство за хромотерапия
 • сверяване на часовника: час и ден от седмицата
 • отложен старт с избор на ден от седмицата и час на включване
 • управление на осветлението в кабината

Режим „ИНФРАЧЕРВЕНА КАБИНА”

 • управление на един кръг за инфрачервени панели с макс. мощност 3,5 kW
 • възможност за ограничение на температурата до 80ОС, до 90ОС или до 95ОС
 • възможност за включване на спомагателен режим за затопляне на кабината
 • възможност за включване на режим с вентилатор за изравняване на температурата във всяка точка от кабината
 • функция „ЕКО”
 • възможност за управление на устройство за хромотерапия
 • сверяване на часовника: час и ден от седмицата
 • отложен старт с избор на ден от седмицата и час на включване
 • управление на осветлението в кабината