Описание:
Модел ЕКО
Опростен модел с възможност за управление на:

  • Печка за сауна;
  • Осветление за сауна;

Технически характеристики:

  • Микропроцесорен регулатор на температурата;
  • Изход за управление на печка-400V/3N, 50/60Hz, макс.мощност на фаза 3,5kW/max. 10,5kW;
  • Избор на температура в обхват 40ОС – 120ОС, стъпка 10С;
  • Автоматично изключване на печката при повреда;
  • Светодиоден индикатор за състоянието на работа и отчитане на грешки;
  • Бутон за вкл./изкл. на осветлението в сауна кабинатa