Описание:

Управление за сауна ЛУКС
Модел с цифров дисплей с възможност за управление на:

 • Печка за сауна;
 • Избор на време за отложен старт;
 • Парогенератор/вентилатор/осветление за сауна;
 • Опция – наблюдение на вратата на сауната;

Технически характеристики :

 • Микропроцесорен регулатор на температурата;
 • Два сензора за наблюдение на температурата (над печката и над пейката);
 • Изход за управление на печка-400V/3N, 50/60Hz, макс.мощност на фаза 3,5kW/max. 10,5kW;
 • Избор на температура в обхват 40ОС – 105ОС, стъпка 1OС;
 • Изход за управление на парогенератор с макс. мощност 3,5 kW, монофазен, избор на к-во пара 10-100%, стъпка 1%;
 • Изход за управление на вентилатор с макс. мощност 100W, монофазен, избор на обороти 10-100%, стъпка 10%;
 • Избор на време за отложен старт до 24 часа, със стъпка 15 минути;
 • Автоматично изключване на печката при повреда;
 • Светодиодни индикатори за състоянието на работа;
 • Дисплей за отчитане на зададената /текущата температури в сауна кабината, времето до старт, състоянието на грешки;
 • Бутон за вкл./изкл. на осветлението в сауна кабината;
 • Изсушаваща програма;
 • Наблюдение на вратата на сауната