Описание:
Управление за сауна СТАНДАРТ
Модел с цифров дисплей, с възможност за управление на:

 • Печка за сауна;
 • Избор на време за отложен старт;
 • Осветление за сауна
 • Опция – наблюдение на вратата на сауната

Технически характеристики :

 • Микропроцесорен регулатор на температурата;
 • Изход за управление на печка – 400V/3N, 50/60Hz, макс.мощност на фаза 3,5kW/max. 10,5kW;
 • Избор на температура в обхват 40ОС – 120ОС, стъпка 1OС;
 • Избор на време за отложен старт до 24 часа, със стъпка 15 минути;
 • Автоматично изключване на печката при повреда;
 • Светодиоден индикатор за състоянието на работа;
 • Дисплей за отчитане на зададената /текущата температури в сауна кабината, времето до старт, състоянието на грешки;
 • Бутон за вкл./изкл. на осветлението в сауна кабината;
 • Наблюдение на вратата на сауната.