Интелигентен контролер с LCD екран и сензорни бутони за комплексно управление на експлоатационните параметри на басейни

Управление на пясъчна филтърна система до макс. 1,5 kW
Таймер с 2 регулируеми интервала за времето за работа на филтъра
Управление на соларна / спомагателна помпа до макс. 1 kW
Управление на клапан на вентил(слънчево отопление) до макс. 0.1 kW
Управление на циркулационна помпа (топлообменник) до макс. 0,5 kW
Наблюдение на температурен соларен сензор и температурен сензор за водата