Компактно соларно управление с максимален (5-40 °C) и диференциален (1-9 °C) температурен контрол
LCD дисплей за показване на експлоатационния статус, зададената температура и измерените температури на соларен и воден температурни сензори
3 режима на работа за управление на соларната система: On, Off, Auto
Захранващ кабел с монтиран шуко щекер (230 V гнездо)
Контрол на вентил или спомагателна помпа до макс. 1,5 kW
Соларен температурен датчик с 10 m и воден температурен датчик с 5 m дължина на кабела