Собственият развоен екип на АМЕТ ООД е съставен от висококвалифицирани специалисти в областта на електрониката, информатиката и механиката.
Креативни и иновативни, развойните инженери на АМЕТ ООД се стремят да затвърдят водещите позиции на фирмата в областта на електрохирургията и да разширяват непрекъснато продуктовата гама. Придобитите умения и познания от активни участия в множество научни, научно-индустриални и инженерни проекти изграждат задълбочения поглед на нашите специалисти върху съвременните медико-технически проблеми и изследователски направления.

Фирмата притежава

- 7 патента за разработване на изобретения в областта на високочестотната хирургия,
- 4 сертификата за промишлен дизайн и продуктите са одобрени и признати в целия ЕС.
Комбинация от гениална физична концепция и проницателна инженерна реализация в услуга на медицината – това е високочестотната електрохирургия. Тя започва развитието си в началото на XX век като елегантна алтернатива на класическата интервенция със скалпел.
Днес високочестотната (ВЧ) електрохирургия намира приложение във всички съвременни хирургични дисциплини – обща хирургия, гинекология, урология, кардиохирургия, УНГ, ортопедия и травматология, дерматология, пластична и рекоструктивна хирургия.

Разработените и произвеждани при нас електрохирургически генератори от линията АМЕТОМ работят в болнични заведения в Европа, Азия, Южна Америка, Африка, а в България почти няма операционна, която да не работи с наш апарат.

- Развитието на гамата АМЕТОМ ХХХ продължава да бъде усъвършенствана с фокус върху минимално инвазивните процедури в областта на урологията и биполярна електрохирургия.
- За своята работа АМЕТ ООД е отличена на конкурса „Годишни награди ИН-5“ за принос в развитието на българската икономика от Българската стопанска камара за внедрената технология за производство на ВЧ апарати.
- През 2013 година бе финализирана разработката и стартира приложението в клиничната практика на ВЧ апарат за интерстициална терапия с температурно регулиране HFiT-T. Този апарат прилага един от алтернативните методи за умъртвяване на неоперабилни тумори и метастази в черен дроб и други меки тъкани.