E1
E2
E3

AMET OОД разполага с необходимите технически и човешки ресурси за осъществяване на пълния производствен цикъл за електронни устройства в средно големи серии. Насищане на платки се извършва с напълно автоматизирана pick&place машина, както и със станции за полуавтоматизиран или ръчен режим. 4-зонна пещ за печатни платки осигурява прецизно контролиран процес на спояване, чиято верификация се извършва чрез специализирана техника за оптичен контрол.
Тестването и качествения контрол на изработените електронни блокове и крайни устройства се извършва в лабораторията на фирмата в съответствие с актуалните европейски директиви и стандарти за медицинска техника.
В нашия електронен отдел се изработват:

– Електрохирургически апарати
– Микропроцесорни управляващи блокове за операционни маси;
– Захранващи блокове за операционни лампи и маси;
– Високотехнологични микропроцесорни управления за сауни;
– Датчици за отчитане на температура и влажност.

От 2013 година стартира производството на кабели за ВЧ- електрохирургия. Отделът разполага с машина за шприцване на точни кабелни накрайници до 8гр., както и за заливане на модули за електронните ни изделия.