От основаването си през 1995 г. фирма АМЕТ ООД се посвещава на предизвикателството да развие модерно производство в областта на медицинската техника и електроника. Съвместната дейност на мениджърския екип и на висококвалифицираните специалисти оформят фирмата като надежден и желан партньор не само на българския, но и на световния пазар. Задвижвана от иновативност, фирмата е с непрекъсната амбиция да бъде в крак с най-съвременните световни тенденции в развитието на продуктите, които разработва и произвежда.

Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки. В собствена модерна производствена база се извършва технологична модернизация, която осигурява съвременно високотехнологично ниво на производството както на електронните изделия, така и на механични компоненти и позволява повишаване на рентабилността на производството в цялата фирма.

building-768x496

Следвайки собствените високи критерии и изискванията на международните пазари, през 2001 г. АМЕТ ООД въвежда системата за управление на качеството при производството и съпътстващите процеси ISO 9001:2000. През март 2010 фирмата е сертифицирана по ISO 13 485 за производство на медицински изделия от mdc medical device certification GmbH – Stuttgart. Разработената и произвеждаща се от фирмата линия AMETOM е проверена по директивата на Европейския съюз 93/42/EWG (приложение II) за производство на медицински изделия и получава CE – знак от сертифициращия орган.

Координацията между различните звена във фирмата се осъществява от Съвет по качеството, под контрола на мениджърския екип. За запознаване и въвеждане в практиката на новости в организацията фирмата участва в интернационален проект за развитие на човешки ресурси и съпровождане на процесите. Целта е приспособяване за нашите условия на утвърдена от големите немски фирми концепция за развитие. Този трансферен иновационен прект се координира от GALA e.V. , Герлинген, а партньорите по проекта са от Германия, Унгария, Полша и България.

Европейският съюз стимулира професионалното обучение по Леонардо Проекти, в това число и иновационен трансфер по смисъла на обучение през целия живот. Тези програми имат за цел с включването на организации от повече страни да се разработят, изпробват и популяризират такива методи и практически примери, които да могат да се имплементират във всяка европейска държава. Ние взимаме участие в изработката на нови модели за образование под ръководството на GALA e.V. , Германия

Logo-Green
Logo-Blue

Политика по управление

Политика по управление

Сертификати

Сертификати