Механични детайли

mech1
mech3
mech4

Mеханичният ни цех разполага с нови енергоспестяващи машини с повишена производителност и интуитивна работа. Фирмата разполага със седем CNC-фрезови машни с пет и четири осна обработка на детайлите, три CNC- машни за стругова обработка на детайлите, както и с два стругово-фрезови ценътра INDEX.

– Произвежданите от нас детайли и възли се вграждат в операционни маси, операционни лампи и системи за автономно електро- и газоснабдяване на операционните зали. Това са ротационни и призматично-центрови компоненти от стомана и алуминий, произвеждани в средни серии. Размерите на обработените части могат да бъдат с диаметър до 350 mm и дължина до 370 mm и точност между 0,02 – 0,03 mm.

– Постигната е оптимизация и автоматизация на механичния дизайн и производстовото, благодарение на внедрената система TopSolid CAD / CAM.

– Ръководството на АМЕТ инвестира в модерни измервателни уреди за мониторинг и контрол на различните процеси и стабилно подобряване на качеството.

От 2015 година започна оборудването с машини за екструдиране на пластмаси. Началото беше поставено с отливането на микродетайли. Днес разполагаме и с модерна електрическа шприц машина FANUC за детайли с обем до 450cm3.