AMETOM200  е комплексен високочестотен електрохирургичен апарат, с област на приложение във всички специалности на хирургията и микрохирургията, с особена тежест в урологията. Със специална функция за лигиране на съдове и отворен за комуникация в „умна“ операционна зала.