Контролер с LCD и капацитивни сензорни бутони за комплексно управление на работните параметри на плувен басейн:

  • Изход за филтърна система до макс. 1,5 kW;
  • Таймер с 2 регулируеми работни интервала на филтърната помпа;
  • Изход за соларна / спомагателна помпа до макс. 1 kW;
  • Изход за моторен вентил (соларна система) до макс. 0.1 kW;
  • Изход за циркулационна помпа за отопление (топлообменник) до макс. 0,5 kW;
  • Вкл. Соларен сензор, воден сензор и стягаща скоба.