• Компактно соларно управление с максимален и диференциален температурен контрол
  • LCD дисплей за показване на експлоатационния статус, зададената температура и измерените температури на соларен и воден температурни сензори
  • 3 режима на работа за управление на соларната система: On, Off, Auto
  • Захранващ кабел с монтиран шуко щекер (230 V гнездо)
  • Контрол на вентил или спомагателна помпа