AMETOM HRF100 е високочестотен електрохирургичен апарат преопределящ хирургичните резултати, благодарение на 4.0 MHz радиовълнови технологии.