Лесна инсталация с вграден мрежов кабел
Вградена дефектнотокова защита – 30 mA
За филтърни системи до макс. 1,5 kW
Цифров таймер с дневна програма
2 шуко гнезда 230V
Възможно е свързване на соларно управление