AMETOM 300  е комплексен, многофункционален високочестотен електрохирургичен апарат, с област на приложение във всички специалности на хирургията и микрохирургията. Оборудван е с четири монополярни режима за рязане и коагулация. В допълнение към двата биполярни режима на коагулация, устройството има два биполярни режима за рязане.  Всички монополярни и биполярни режими могат да се управляват и с двоен крачен превключвател, който автоматично се разпознава и допринася значително за удобството на потребителя на устройството. Апаратът разполага със специална функция за лигиране на съдове и е отворен за комуникация в „умна“ операционна зала.