Съвременният човек живее в динамично променяща се околна среда, което намалява способността му за адаптация и естествено – способността за справяне със здравословните проблеми.

Апаратът БЕРТ-А1, използва иновативна технология за биорезонансна терапия – съвременна алтернатива на химическото лечение на вируси, бактерии и паразити. Тези патогени причиняват някои от най-разпространените заболявания: грип, ангина, пневмония, гастрит, колит, гъбични инфекции и др. При извършване на неколкократни терапевтични процедури болестотворните организми умират или напускат пациента – така всяка болест, причинена от патоген, се излекува, като не се засяга нито една здрава клетка на човека.

Предимства на БЕРТ-А1:

  • не се засяга лекувания организъм;
  • едновременно профилактично и терапевтично действие;
  • удобна и лесна приложимост;
  • понижена химическа замърсеност в организма на пациента;
  • универсалност: приложим е при хора и животни.

БЕРТ-А1: електричество срещу инфекции и паразитози

От идеята за мълнията във „Фанкенщайн” до съвременната реализация на дефибрилатора, електричеството е верен съюзник на медицината. Подобно на немалко други примери, преминали от научната фантастика в практиката, борбата с инфекции и паразитози също възприема новаторските и високоефективни способи на електролечението.

Именно това е концепцията зад новия български апарат БЕРТ-А1. Чрез маломощни електрически импулси БЕРТ-А1 въздейства върху патогенните организми без осезаемо дразнение за пациента. Подобрението е винаги бързо и видимо. Едно основно предимство на терапията с БЕРТ-А1 е избягване на печално известната резистивност, която вирусите и бактериите развиват към конвенционалните лекарства на химическа основа. Работната честота се избира в зависимост от конкретния болестотворен агент. Апаратът разполага с меню от десет програми с различен диапазон за третиране на множество болестни състояния. Сред тях са и най-разпространените мъчители: грип, пневмония, ангина, гъбични инфекции. Компактният дизайн, дълготрайната батерия и вградените в корпуса електроди позволяват БЕРТ-А1 да се използва в продължение на часове дори при полеви условия. Цялата необходима на потребителя информация се извежда на български език чрез графичен дисплей. Така работата с апарата е освободена от тромавостта на многократни сверки в ръководството за употреба и необходимост от ниво на компетентност при използване. Всяка програма е с продължителност от седем минути. За постигане на видим терапевтичен ефект цикълът на програмата се повтаря неколкократно.

Резонанс. Явлението, което техниката ползва от векове навлиза и в науката за живота. През последните 50 години разонансните явления обособяват един цял раздел въздействия на електромагнетизма върху живата тъкан. Тези въздействия произлизат от факта, че всяко живо същество притежава електрически свойства. Организмът е сложна химическа система – именно на тази теория е основана фармацевтиката. Но живота може да се погледне и под друг ъгъл. Процесите по обмяна на веществата в организма, дефинират наличието на динамично равновесие между специфични за организма радикали и съединения със собствен електричен заряд. Количествата на тези вещества и физико-химичните свойства на отделните органични молекули описват живата химическа система чрез еквивалентна електрическа верига. Този „инженерен” еквивалент притежава множество резонансни честоти, характерни за всеки конкретен биологичен вид. Човек е чувствителен към облъчване с дадени честоти, а болестотворния организъм – към облъчване с други. Това е принципа зад многообещаващата алтернатива на химическите лекарства – биорезонансната терапия. Въздействие върху съответен патоген се постига чрез стимулиране на трептения при характеристичните му честоти. Така патогените могат да бъдат унищожени без вреда върху пациента. Биорезонансът смущава метаболизма на нападателя и оказва инхибиторно действие върху обмена му на вещества с тялото на болния (особено при едноклетъчни и вируси). Чрез научни изследвания през 90-те години на ХХ век са установени собствените честоти на стотици патогенни организми.

Пълната ефективност на БЕРТ-А1 и биорезонансния метод в цялост се разкрива при третиране на паразитози. Паразитните заболявания крият огромни потенциални опасности за човешкия организъм, а лечението им с конвенционални средства е трудно и продължително. Паразитите, особено вътрешните, имат добре развити средства за защита срещу организма на жервата си. Множеството специализирани и/или отпадни биохимикали от дейността на паразита усилват инфекциозното му действие. От друга страна активните химични вещества в лекарствата натоварват допълнително и без това отслабения организъм на гостоприемника. В по-тежки случаи може да се стигне и до оперативна намеса. Алтернативата на тази мрачна сцена е третирането чрез биорезонансна технология. Многоклетъчните паразити като тении, глисти, аскариди, метили и т.н, както и техните яйца притежават добре дефинирани собствени резонансни честоти и се повлияват силно от биорезонанса. В резултат от терапията с БЕРТ-А1 паразитите умират или напускат тялото на гостоприемника. Особено бързо се повлияват кръвосмучещите нападатели като бълхи, въшки, кърлежи и пиявици, чиито добре инервирани смукателни органи възприемат силно дразненията на електрическите импулси.

Сравнена с конвенционалното химическо лечение биорезонансната терапия предлага следните предимства: висока избирателност на въздействието, неинвазивност, висока ефективност, слаба интоксикация, лесна приложимост, едновременно профилактично и терапевтично действие, безболезненост, безопасност, универсалност: приложима е върху хора и домашни любимци. Пациентите, тествали биорезонансни уреди попадат в широк спектър от възрасти, заболявания, среда и условия на живот.

Свойствата на електричеството са пленявава въображението на човеството от хилядолетия. Провежданите през вековете експерименти и изчисления са довели до изграждане на задълбочено познание за процесите и явленията при преноса на електрони. Електромагнетизмът ни е позволил да създадем медицински апарати, които са се превърнали в неразделна част от съвременната медицина – кардиографа, енцефалографа, дефибрилатора, ЯМР. Логична и предвидима е следващата стъпка в медицинския прогрес – висока ефективност чрез въздействие на все по-фундаменално физическо ниво. Елегантността и простотата на биорезонансната терапия вече ни доказва, че това е постижимо.