eu

АМЕТ ООД сключи с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия договор за финансиране

На 29 Ноември 2018 г. АМЕТ ООД сключи с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия договор за финансиране по Националния иновационен фонд на проект „Платформа за изработване на медицински електрохирургични инструменти и оптимизиране на режимите за работа с тях“.