investment

Инвестиционната политика на фирмата

Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки. Извършената в последната година технологична модернизация осигури съвременно високотехнологично ниво на производството на механични изделия и позволи повишаване на рентабилността на производството с над 60%. Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки.