АМЕТОМ 820 е комплексен високочестотен електрохирургичен генератор с област на приложение във всички специалности на хирургията и микрохирургията.
Отворен за комуникация в “умна” операционна зала (SmartOR).