AMETOM HFiT-T е високочестотна система за интерстициална термотерапия, състояща се от генератор, инфузионен перфузор, активен електрод-игла и неутрален електрод. Съвместно с техники за образна диагностика, активният електрод се въвежда в центъра на тумора и посредством контролирана енергия с висока честота и прилагането на физиологичен разтвор, се постига термична денатурализация на целевия обем.