AmetomAr

AMETOMAr е модул за контролирано подаване на налягане и дебит на аргонов газ и контролирана активация на високочестотен електрохирургичен апарат за получаване на плазмена коагулация или рязане и коагулация в аргонова среда.