• Комбинирано управление за режими „Сауна“ или „Сауна с пара“;
  • Управление на до 3 нагревателни кръга с обща макс. мощност 10,5 kW и парогенератор (3,5 kW);
  • Сензор с температурен предпазител за наблюдение температурата над печката;
  • Сензор за наблюдение температурата над пейката;
  • Управление на осветлението в кабината.