• Удобно управление за сауна с дисплей за показание на измерената температурата;
  • Управление на до 3 нагревателни кръга с обща макс. мощност 10,5 kW;
  • Дигитален контрол на температурата в обхват от 40ОС до 105ОС;
  • Сензор с температурен предпазител за наблюдение температурата над печката;
  • Управление на осветлението в кабината.