• Микропроцесорно управление за сауна със сензорен цветен LCD за работа в режими „Сауна“ и „Сауна с пара“;
  • Управление на до 3 нагревателни кръга с обща макс. мощност 10,5 kW;
  • Дигитален контрол на температурата в обхват от 40ОС до 105ОС;
  • Два сензора за наблюдение на температурата (над печката и над пейката);
  • Автоматично разпознаване на сензор за влажност;
  • Управление на парогенератор, вентилатор, осветлението в кабината;
  • Показание на измерените/зададените температура и влажност;
  • Показание за избраните обороти на вентилатора;
  • Анимирани икони за индикация на активните функции;
  • Задаване на време за отложен старт до 1 седмица.