Температурен датчик FI

Устройства за сауни

FI
datchik

Описание:

  • тип KTY81-210
  • термопредпазител /температура на изключване 139ОС/
  • монтаж над печката