FTS

Описание:
Комбиниран датчик за измерване на влажност и температура тип SHT75.
Измервателен обхват:

  • Температура: -40ОС ÷ 120ОС
  • Влажност: 0%RH ÷ 100%RH

Монтаж над пейката;